Styrelsen

Här är vi som försöker göra kulturlivet lite gladare för dig i Falun.

Peter Wetterberg, ordförande
Niclas Öhman, vice ordförande

Claes Petersén, kassör
Ia Olsson, sekreterare

Droppen Sundberg,  ledamot
Cecilia Hagen Nilsson, ledamot
Radka Kucerova, ledamot
Fred Pirouzfar, ledamot

Birgitta Tomas, suppleant
Gunilla Barkman,  suppleant